A kezdetek

A Cívis Hotels Rt 1992-ben hozta létre az Aranybika Iskola Alapítványt, az intézményünk eredeti fenntartóját. Az alapító tagok az ország elismert vendéglátóipari, idegenforgalmi szakemberei voltak.

A névválasztásnál a vendéglátás helyi történelmi múltjához nyúltak vissza: iskolánkat Debrecen egyik nevezetességéről, az Aranybika Szállodáról nevezték el.

A fenntartó a működéshez megteremtette a tárgyi- és személyi feltételeket és az alapítás óta eltelt két évtizedben az iskola a régió meghatározó szakmai oktatási-nevelési intézményévé vált.


Fenntartó

2012-ben alapvető változás történt intézményünk életében: az iskola fenntartását és működtetését a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy vette át. Új fenntartónk az iskola szakmai, pedagógiai értékeinek megtartását és lehetőség szerinti továbbfejlesztését, az országos érvényű, aktuális köznevelési és szakképzési irányok helyi érvényesítését tervezi.

 

Képzéseink

Az Aranybika Iskolában a munkaerőpiaci igények figyelembe vételével főként nappali tagozaton vendéglátóipari alap szakmákat tanítunk (szakács, cukrász, pincér) valamint a törvényi és pályázati lehetőségek függvényében eladókat és szállodai portásokat képzünk, továbbá mester szakács és mester cukrász képzésben veszünk részt.

Az oktatás humán feltételei igen jó színvonalon biztosítottak, egyetemet, főiskolát végzett gyakorlati oktatók, nagy üzleti gyakorlattal rendelkező mesterszakácsok, mester cukrászok tanítanak, ahol az emelt óraszámú idegen nyelvi képzés és a számítógépes ismeretek elsajátítása is prioritást kap.

Az iskola fő erőssége, hogy a képzés gyakorlatorientált és a gazdálkodó szervezetek igényeit kiemelten figyelembe veszi.

Tevékenységünk legnagyobb értéke, hogy a végzettek jelentős része a tanult szakmájában azonnal elhelyezkedik, vagy tovább tanul.

Folyamatosan pályáztunk a Hajdú-Bihar megyei Munkaügyi Központ által meghirdetett felnőttképzési programokra és így arra is lehetőség nyílott, hogy évfolyamonként több csoportot is indíthattunk.

Az iskola kapcsolatai folyamatosan bővülnek; külön kiemeljük kiváló a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. középiskolájával, a VIK iskolával kialakított partnerkapcsolatot, melynek eredményeképpen 2001 szeptemberében – a kuratórium felhatalmazását követően - Debrecenben kihelyezett érettségire felkészítő osztályok indultak, másrészt pedig iskolánk „Leonardo” kapcsolatai tovább bővültek.

Érettségi után több tanuló a Vendéglátóipari Főiskolán folytatja tanulmányait és szerez diplomát, ezzel is öregbítve intézményünk jó hírnevét.

 

Versenyek

Hagyománnyá vált, hogy tanulóinknak évenként rendezünk szakmai bemutatót és háziversenyt, az alsóbb évfolyamosoknak sütő és szabadtéri bográcsozási versenyt. Tanulóinkat felkészítjük az SZKTV versenyre, a gyakorlati versenyekre való felkészítésbe a gyakorlati munkahelyek oktatóit is sikeresen bevonva segítjük a tanulók eredményes szereplését. A Kereskedelmi és Iparkamarával közösen előkészítjük és lebonyolítjuk a szintvizsgákat.

Képviseltetjük magunkat hazai és nemzetközi versenyeken: Debreceni Pulykanapok elnevezésű kulturális és kulináris fesztiválon, a Gál Sándor emlékversenyen, melynek rendezésében és lebonyolításában is részt veszünk. Rendszeresen részt veszünk a megyei, régiós és országos versenyeken, ahol tanulóink, csapataink rendszerint jó eredménnyel szerepelnek.

Az iskola jó hírnevét tovább öregbíti, hogy volt tanulóink közül ketten képviseltették magukat a 2012. évi Erfurti Szakács Olimpián, ahol ezüst és bronz diplomát szereztek.

Az intézmény jelentős külföldi kapcsolatokkal rendelkezik. A cserekapcsolatok, és a nemzetközi versenyek az oktatás színvonalát jelentősen emelik. Megszervezzük tanulóink külföldi gyakorlatát és a végzős tanulók munkavállalását külföldön.

 

Személyi feltételek

A személyi feltételek is folyamatosan javultak. Tanáraink, oktatóink rendszeres továbbképzéseken vesznek részt. Egyre több mester segíti munkánkat a tehetséges tanulók azonosításában és fejlesztésében pl. szakács szakmában Boros László Venes díjas mester szakács, Mile József mester szakács a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség zsűri tagja, a regionális csapat kapitánya, Rédai Attila mester szakács és Káposztás Gegely éttermi mester. A cukrász szakmában Gara Gyula Venes díjas mester cukrász, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség zsűri tagja és Sipos Gyuláné mester cukrászok támogatják nevelő oktató tevékenységünket.

Tanulóink a régió legjobb üzleteiben gyakorolhatnak, amelyekkel a képzésre, sőt néhány esetben a későbbi foglalkoztatásra is megállapodást, szerződést köthetnek.

A növekvő munkaerőpiaci igények megkövetelték az elmúlt időszakban, hogy fejlesztéseket hajtsunk végre: a növekvő tanulólétszám miatt a Széchenyi utca 48. szám alatt új telephelyet alakítottunk ki, amelyre bérleti szerződést kötöttünk.

Az elmúlt években több sikeres pályázatsegítette az iskola működését, amellyel a képzés tárgyi-, és személyi feltételei jelentősen javultak. Pályázataink között kiemelkedően sikeres volt a Világbanki Program keretében elnyert 15 millió forintos támogatás, amellyel a régióban elsőként indíthattuk a szállodai portás képzést.

Az iskola eredményes munkáját jelzi, hogy ma már a volt diákjaink közül többen oktatóként tevékenykednek az intézményben.