A hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai

 

 

I.) A házi feladat szabályai

 

A tanulók kötelessége – a köznevelési törvényből és az intézmény házirendjéből is fakadóan – a tanulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli és írásbeli házi feladatot adhatnak. A házi feladatok célja, hogy a tanulók:

 

- elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat,

- megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és

- segítsék a logikus gondolkodás kialakítását és fejlesztését.

 

A hétvégi házi feladatok esetében a szaktanár arra törekszik, hogy

tantárgyanként a várható felkészülési idő a 30 percet ne haladja meg. Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént. Iskolai szünetekre kötelező házi feladat adható, de – a tananyag feldolgozásának ütemében, lehetőség szerint – inkább egyéni fejlesztő, pótló feladatokat kell adni. A tanulókat motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen adható.

 

II.) Az iskolai dolgozatok szabályai

 

Egy napon kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható. A dolgozat várható időpontjáról – 1 héttel előtte – a szaktanár tájékoztatást ad. A hiányzás miatt meg nem írt dolgozatot pótolni kell.

 

A dolgozatokat 10 tanítási napon belül ki kell javítani, és ki kell osztani.